Verzekering voor rechtsbijstand en vrije advocaatkeuze

7 januari 2021

Je hebt een geschil op de werkvloer, of je wilt weten wat je rechten of verplichtingen zijn. En je hebt een rechtsbijstandsverzekering. Kun je een advocaat naar keuze inschakelen, waarbij de kosten vallen onder de verzekering? Lees hieronder meer.

verzekering-rechtsbijstand-kosten

Verzekering

Fijn als je je bij een conflict realiseert dat je verzekerd bent voor rechtsbijstand. Dit betekent dat de juristen van bijvoorbeeld de DAS of de ARAG zich met jouw zaak bezig zullen houden. Veelgehoorde kritiek is echter dat zij weinig tijd nemen voor de behandeling van jouw zaak. Vooral nu hebben ze het extra druk, met het verwerken van alle vragen en conflicten voortvloeiend uit de Corona maatregelen. Je kunt je afvragen of deze organisaties ervoor zullen zorgen dat jouw zaak de nodige aandacht krijgt. En dat niet alleen wordt beoogd een snelle en goedkope regeling te treffen. Hier kan het belang van de verzekeraar dus botsen met jouw belang.

Vrije advocaatkeuze

Wat verzekerden zich niet beseffen, is dat zij in veel gevallen recht hebben op een advocaat naar keuze. Een specialist die je zelf uitkiest en die zich wel volledig op de belangen van jouw organisatie richt. Terwijl de kosten worden betaald door de verzekeraar. 

Wanneer kan je een advocaat naar keuze inschakelen?

Dit kun je in ieder geval doen wanneer de zaak door een rechtbank of andere gerechtelijke instantie behandeld wordt. Als er dus sprake is van een procedure. En in de startfase en afrondingsfase van die procedure. Dit geldt ook voor een (ontslag)procedure bij het UWV of bij het maken van bezwaar tegen een besluit van een overheidsorgaan (denk aan een besluit rondom de NOW subsidie).

Het Europese Hof van Justitie heeft in 2020 in een Belgische zaak overwogen dat de vrije advocaatkeuze niet alleen geldt in de fase waarin het geschil bij een rechtbank of andere gerechtelijke instantie ligt, maar ook voor elke fase die daaraan voorafgaat en die tot een gerechtelijke fase kan leiden. Hiermee lijkt te gelden dat je, ook in een situatie waarbij er nog helemaal geen zicht is op een procedure, recht hebt op vrije advocaatkeuze.* 

Schroom dus niet om contact op te nemen als je een conflict dreigt te hebben, of als je vragen hebt over jouw rechten en verplichtingen. Ook als je verzekerd bent. 

Ben je werknemer? Lees deze blog dan here

* De Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars geven zich echter nog niet gewonnen: https://www.advocatie.nl/nieuws/verruiming-vrije-advocaatkeuze-door-europese-hof-geldt-niet-voor-nederland/

Menu