Redenen voor een reorganisatie

1 augustus 2020

De noodzaak om veranderingen in de organisatie door te voeren kan ontstaan door verschillende oorzaken. Hieronder vind je de meest voorkomende redenen om een herstructurering in de organisatie door te voeren.

redenen-voor-een-reorganisatie

Tegenslagen van buitenaf

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Een terugloop in de hoeveelheid werk
 • Vermindering van het aantal klanten of opdrachten
 • Vermindering van de omzet als gevolg van de Corona-crisis
 • Minder vraag naar de dienst of het product dat jouw organisatie aanbiedt

Een herstructurering van het bedrijf is noodzakelijk

Redenen daarvoor kunnen zijn:

 • De wens om de organisatie toekomstbesteding(er) te maken
 • Of om flexibeler in te kunnen spelen op wijzigingen in de markt
 • Om concurrentie de baas te blijven
 • Omdat de manier van dienstverlening moet worden veranderd
 • Omdat de aansturing binnen het bedrijf efficienter kan
 • Of omdat er minder behoefte is aan een specifieke expertise
 • Vanwege nieuwe technologische ontwikkelingen
 • Door gewijzigd overheidsbeleid of wet- en regelgeving

De organisatie wordt (deels) opgeheven

Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld:

 • Een van de vestigingen is niet meer rendabel
 • Afdelingen worden opgesplitst of juist samengevoegd
 • Een verhuizing
 • Een fusie met een ander bedrijf of een overname
 • Als gevolg van het besluit tot bedrijfsbeëindiging
 • Pensionering van de eigenaar

Speelt dit bij jouw organisatie?

Of wil je weten of er mogelijkheden zijn om een reorganisatie – al dan niet met ontslagen – te voorkomen? Of hulp nodig bij het uitdenken of uitvoeren? Neem dan gerust contact op met Het Reorganisatie Bureau. Dat bureau is specifiek gericht op reorganisaties en bedrijfseconomisch ontslag.

Ben je werknemer en heb je hiermee te maken? Lees de op jou afgestemde blogs dan hier.

Menu