Privacy Statement

Advocaat – Arbeidsrecht Specialist – Interim

Het Reorganisatie Bureau / Het Arbeidsrecht Bureau: (hierna: “het kantoor”) respecteert jouw persoonsgegevens en privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Maar de diensten van het kantoor kunnen niet of moeilijk worden verleend zonder persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt in overeenstemming met de wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht jegens de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens het kantoor verwerkt.

Website bezoek

De eigen websites die gebruikt worden door het kantoor zijn:
www.hetarbeidsrechtbureau.nl
www.hetreorganisatiebureau.nl
(hierna: “de Website(s)”)

Je kunt de Website(s) anoniem raadplegen. Als je de Website(s) bezoekt, kunnen enkele technische gegevens worden opgeslagen, waaronder:

 • IP-adres (anoniem);
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (Chrome, Edge, Safari, Firefox, etc.);
 • de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
 • welke pagina’s je bezoekt op de website, en
 • vanaf welke webpagina je op een van de website bent gekomen.

Deze gegevens van bezoekers van de Website(s) worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het kunnen aanbieden van toegang tot de Website(s);
 • vaststellen van gebruikersstatistieken en andere statistische doeleinden;
 • het kunnen aanbieden van diensten of delen van informatie die aangeboden wordt/worden op de Website(s) waar de bezoeker om verzoekt.

De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, tenzij hiervoor ondubbelzinnig toestemming is gegeven. De gegevens worden niet verwerkt op een manier die onverenigbaar is met het doel van de verwerking.

Als je het contactformulier invult of je opgeeft voor ontvangst van het uurtarief, de prijspakketten en/of nieuwsbrief – waarmee je toestemming verleent om de opgegeven persoonsgegevens te verwerken – worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • of je werknemer bent of optreedt namens werkgever.

Mocht je commerciële informatie van het kantoor ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kun je dit kosteloos aangeven op het hieronder opgenomen post of e-mail adres. Er zal dan geen commerciële informatie meer worden verzonden. Het kantoor zal het geregistreerde e-mailadres verwijderen, indien je niet van de overige diensten gebruik maakt.

Cookies of vergelijkbare technieken

Het kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Als je de Website(s) bezoekt, krijg je onder aan de Website(s) een balk te zien waarin je op het gebruik van de cookies wordt gewezen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die het kantoor gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website(s) naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan het kantoor hiermee de Website(s) optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door het kantoor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij het kantoor een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou in een computerbestand naar je te sturen. Wil je gebruik maken van deze rechten, of heb je andere vragen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hetarbeidsrechtbureau.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe het kantoor persoonsgegevens beveiligt

Het kantoor neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn de Website(s) van voorzien van een SSL certificaat. Dit houdt in dat al het verkeer via een beveiligde verbinding plaats vindt.

Gebruik social media

Op de Website(s) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Het kantoor houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
Dit Privacy Statement is in 2020 vastgesteld.

Aanpassing privacy statement

Het kantoor heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de Website(s) van het kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de Website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met J.A. de Groot (info@hetarbeidsrechtbureau.nl).

Opdrachtbevestiging

Aan nieuwe opdrachtgevers wordt de opdracht bevestigt middels een opdrachtbevestiging. Daarbij worden Algemene Voorwaarden en een Privacy Statement ten behoeve van cliënten meegezonden.

Menu