Herplaatsing bij ontslag

15 april 2021

Het is wettelijk verplicht dat een werkgever voorafgaand aan een ontslag onderzoekt of je kan worden herplaatst. Ook bij een bedrijfseconomisch ontslag. De werkgever gaat na of er nog een andere functie is binnen het bedrijf, of een “functie elders”, binnen het concern van de werkgever. Slaat de werkgever dit onderzoek over? Dan kan jouw arbeidsovereenkomst in de meeste gevallen niet worden beëindigd.

Lees hieronder meer over de herplaatsingsverplichting van de werkgever.

herplaatsing

Ontslag en herplaatsingsplicht

Om een ontslag te kunnen realiseren, moet jouw werkgever eerst een redelijke grond hebben voor het ontslag. Bijvoorbeeld een bedrijfseconomische noodzaak, een verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren of verwijtbaar handelen. Daarnaast zal moeten vaststaan dat herplaatsing niet mogelijk is.

Dit kan pas nadat jouw werkgever herplaatsingsmogelijkheden actief heeft onderzocht. Bijvoorbeeld door gesprekken met jou te voeren, functies bij jou onder de aandacht te brengen en andere bedrijven in het concern te benaderen.

Dat onderzoek kan alleen achterwege blijven als herplaatsing niet in de rede ligt. Dus als herplaatsing kort gezegd niet logisch is. Dat is bijv. zo bij een gedetineerde werknemer, of als het hele bedrijf sluit. Of als je je zo fout hebt gedragen, dat je nergens meer binnen het bedrijf welkom bent.

Passende functie

Stel herplaatsing ligt wel in de rede. In dat geval is herplaatsing ook mogelijk als er in het bedrijf – of in het concern – een passende functie voor jou beschikbaar is. Maar wat is een passende functie? Dat is een functie die aansluit bij jouw opleiding, ervaring en capaciteiten. Dit kan een functie op gelijk niveau zijn, een hoger niveau, of een lager niveau. Met een hoger salaris, of met een lager salaris.

Let op: als je nog niet volledig geschikt bent voor een beschikbare functie, maar dat misschien wel kan zijn na scholing, dan moet dit ook door de werkgever worden onderzocht. Ben je namelijk binnen een redelijke termijn door scholing wel geschikt? Dan is de betreffende functie ook te bestempelen als passende functie en zal die jou – incl. scholing – moeten worden aangeboden.

Let op: je werkgever moet niet alleen naar vacatures kijken. Je kunt ook aanspraak maken op passende functies die nu worden bezet door tijdelijke krachten. Loopt de arbeidsovereenkomst van een ander af binnen een redelijke termijn? Dan kan dat een potentiele herplaatsingsplek zijn!

Aanbod passende functie

Is een passende functie beschikbaar en aangeboden door je werkgever? Maar wil je dit niet accepteren? Dan kan je wel worden ontslagen. Je bevindt je hier op glad ijs. Want accepteer je de herplaatsingsoptie onterecht niet, dan breng je jouw recht op een transitievergoeding in gevaar. En ook het recht op een WW-uitkering!

Wat als een passende functie beschikbaar is, maar die wordt niet aangeboden? Dan is het ontslag onterecht doorgevoerd. Je had immers de mogelijkheid om in dienst te blijven, op een andere functie. Datzelfde geldt als een ontslag is doorgevoerd, zonder voldoende onderzoek naar de herplaatsingsmogelijkheden.

Het UWV wijst bedrijfseconomische ontslagaanvragen veelvuldig af omdat een herplaatsingskans is gemist, of omdat de werkgever hier te weinig heeft gedaan. Ook de kantonrechter wijst een ontbindingsverzoek om die redenen af. Het is dus verstandig om bij ieder voorgenomen ontslag na te gaan of er de werkgever wel voldaan heeft aan de herplaatsingsplicht. En of je zelf vindt dat er mogelijkheden zijn voor herplaatsing.

Neem gerust contact op om te bespreken of een functie als passend moet worden bestempeld. Of om samen na te gaan of jouw werkgever aan de herplaatsingsplicht heeft voldaan.

Meer informatie over de stappen die gezet moeten worden bij een reorganisatie? Lees hier meer.

Menu