Vakantiedagen en wanneer ze nu écht vervallen

6 april 2022

De vervaltermijnen van vakantiedagen zijn in de wet bepaald. Je zou denken dat je na het verstrijken van die termijnen pech hebt. En dat je de dagen niet meer kunt opnemen. Toch zijn er veel rechters die daar anders over oordelen. Lees hieronder hoe het zit.

Vakantiedagen

De werkgever hoort een deugdelijke verlofadministratie aan te houden. Daarin wordt bijgehouden hoeveel vakantiedagen er zijn opgebouwd en hoeveel er al zijn opgenomen. Om te bepalen hoe lang je de dagen op kunt nemen, moet je twee soorten vakantiedagen onderscheiden.

– Wettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op de wettelijke dagen. Die komen op grond van de wet uit op 4x het aantal uren dat iemand per week werkt. Dus 20 dagen (160 uur) bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week.

– Bovenwettelijke vakantiedagen

Dit zijn de extra dagen die de werkgever en werknemer bovenop de wettelijke verlofdagen hebben afgesproken. Die staan vaak in de arbeidsovereenkomst, de CAO, of het personeelsreglement. Veel bedrijven kiezen voor 5 extra dagen. Zo komt het totaal bij een fulltime dienstverband op 25 vakantiedagen per jaar.

Verval of verjaring van de vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli van het jaar nadat ze zijn opgebouwd. Dus als je het volledige jaar 2022 fulltime hebt gewerkt, zijn er 20 wettelijke verlofdagen opgebouwd. Is daarvan niets opgenomen, dan gaan alle 20 verlofdagen mee naar 2023. Je mag deze dagen nog opnemen tot 1 juli 2023. Wettelijke vakantiedagen kun je niet inleveren voor geld, behalve bij het einde van het dienstverband.

Met de bovenwettelijke vakantiedagen zit het anders. Daarvoor is in de wet een verjaringstermijn opgenomen. Die is in principe 5 jaar. Daarna verjaart de mogelijkheid om het recht op deze bovenwettelijke dagen af te dwingen. Dus als je 5 bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt in het jaar 2022, kun je die dagen nog tot het einde van het jaar 2027 opnemen. Bovenwettelijke verlofdagen kun je vaak wel inruilen voor geld.

Verplichtingen van de werkgever

In Nederland en Europa vinden wij het belangrijk dat werknemers kunnen bijkomen van het werk. Daarom zijn er regels bedacht om het opnemen van verlofdagen zoveel mogelijk te stimuleren. Hoewel het de eigen verantwoordelijkheid is van jou als werknemer om vakantie op te nemen, ligt hier ook een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd.

Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat de werkgever verplicht is om te bewerkstelligen dat een werknemer ook daadwerkelijk vakantie opneemt. Maar hoe werkt dat?

Richtlijnen voor werkgevers:

  • Jouw werkgever moet het verlof registreren, ook of dit wettelijke of bovenwettelijke dagen zijn. Maar, om jouw rechten ook te kunnen bewijzen, kan het verstandig zijn om de dagen zelf ook goed bij te houden.
  • De werkgever heeft een informatieplicht. Je moet op tijd, bijvoorbeeld 3 maanden van tevoren, geïnformeerd worden over dat er een vervaltermijn of verjaringstermijn nadert, over wat het saldo is en over dat je dit saldo dreigt te gaan verliezen.
  • En jij moet door de werkgever daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld zijn om het opgebouwde verlof alsnog op te nemen.

Want anders?

Als jouw werkgever hier niet aan voldoet, dan kan dat ertoe leiden dat jouw vakantiedagen helemaal niet zijn vervallen of verjaard. En dat je dus veel langer aanspraak houdt op vakantiedagen. Dit kun je aanvoeren wanneer je geen verlof hebt kunnen opnemen, omdat het bijvoorbeeld structureel te druk was op het werk. Of als de werkgever je niet heeft gewaarschuwd voor het verlies van je saldo. Kortom: wees kritisch als je te horen krijgt dat je vakantiedagen kwijt bent!

Voldoet jouw werkgever hier wel aan? Dan vervallen of verjaren de vakantiedagen wel gewoon na het verstrijken van de termijnen.

Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met mij op.

Ben je werkgever en heb je hiermee te maken? Lees de blog over dit onderwerp die voor jouw organisatie is geschreven dan hier.

Menu