Ketenregeling: Tijdelijk of vast contract?

21 september 2020

Soms zijn werkgevers zich er niet van bewust dat ze na een verlenging niet meer zo eenvoudig afscheid kunnen nemen van een werknemer. Zodra aan een van de elementen van de ketenregeling is voldaan, loopt het laatste contract voor bepaalde tijd niet meer automatisch af op de einddatum. Lees hier hoe het ook alweer zit met de ketenregeling, als je werkt op basis van tijdelijke contracten. 

tijdelijk contract

Contract voor onbepaalde tijd

Na een voltooide keten is er geen sprake meer van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege afloopt. Door de werking van de ketenregeling kan de werkgever de arbeidsovereenkomst alleen nog beëindigen:

  • met wederzijds goedvinden, door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst;
  • met instemming van de werknemer;
  • door opzegging na toestemming van het UWV;
  • middels een ontbinding uitgesproken door de rechter.

Ketenregeling

Het is dus goed je ervan bewust te zijn hoeveel tijdelijke contracten je met jouw werkgever maximaal (nog) kan sluiten. En wanneer jouw contract een contract voor onbepaalde tijd is geworden dat niet meer afloopt op de afgesproken einddatum.

Hieronder vind je de uitgangspunten van de wettelijke ketenregeling:

Het 4e contract, ongeacht hoe lang het dienstverband heeft geduurd, is op grond van de ketenregeling altijd een contract voor onbepaalde tijd.

Als er langer dan 3 jaar op basis van 2 of meer tijdelijke contracten is gewerkt, loopt het laatste tijdelijke contract niet meer van rechtswege af.

Let wel op de tussenperiode. Zodra een periode van 6 maanden of meer tussen de tijdelijke contracten zit, begint een nieuwe keten. Bijvoorbeeld als je een tijdje uit dienst bent geweest.

Uitzonderingen / verschillende werkgevers

In sommige gevallen zijn uitzonderingen op de wettelijke ketenregeling mogelijk, bijvoorbeeld bij een arbeidscontract met een bestuurder, of als een specifieke ketenregeling is opgenomen in de CAO.  

En let op: de ketenregeling kan doorwerken over verschillende werkgevers. Bijvoorbeeld bij een doorstart na faillissement, of bij indiensttreding bij een andere werkgever binnen het concern. Als je voor en na de overgang nagenoeg hetzelfde werk doet, is er een grote kans dat de keten niet is doorbroken.

Neem gerust contact op om te checken of in jouw specifieke situatie wellicht al sprake is van een vast contract.

Ben je werkgever en heb je hiermee te maken? Lees deze blog dan hier

Menu