Ketenregeling: Hoe zat het ook alweer?

21 september 2020

Soms zijn werkgevers zich er niet van bewust dat ze na een verlenging niet meer zo eenvoudig van een werknemer afscheid kunnen nemen. Zodra aan een van de elementen van de ketenregeling is voldaan, loopt het laatste tijdelijke contract niet meer automatisch af op de einddatum. Lees hier hoe het ook alweer zat met de ketenregeling bij tijdelijke contracten. 

ketenregeling

Contract voor onbepaalde tijd

Na een voltooide keten is geen sprake meer van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, maar van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Door de werking van de ketenregeling kan de arbeidsovereenkomst alleen nog eindigen:

  • met wederzijds goedvinden, door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst;
  • met instemming van de werknemer;
  • door opzegging na toestemming van het UWV;
  • middels een ontbinding uitgesproken door de rechter.

Ketenregeling

Het is dus goed ervan bewust te zijn hoeveel tijdelijke contracten je maximaal (nog) kunt sluiten op grond van de ketenbepaling. En wanneer het contract niet meer afloopt op de afgesproken einddatum.

Hieronder vind je de uitgangspunten van de wettelijke ketenregeling:

Het 4e contract, ongeacht hoe lang het dienstverband heeft geduurd, is op grond van de ketenregeling altijd een contract voor onbepaalde tijd. Sluit om dit te voorkomen dus maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd.

Als er langer dan 3 jaar op basis van 2 of meer tijdelijke contracten is gewerkt, loopt het laatste contract niet meer van rechtswege af.

Zodra een periode van 6 maanden of meer tussen de tijdelijke contracten zit, begint een nieuwe keten. 

Uitzonderingen / verschillende werkgevers

In sommige gevallen zijn uitzonderingen op de wettelijke ketenregeling mogelijk, bijvoorbeeld bij een arbeidscontract met een bestuurder, of als een specifieke ketenregeling is opgenomen in de CAO.  

En let op: de ketenregeling kan doorwerken over verschillende werkgevers. Bijvoorbeeld bij een doorstart na een faillissement, of bij indiensttreding bij een andere werkgever in hetzelfde concern. Neem je een werknemer over, die voor en na de overgang nagenoeg hetzelfde werk doet, is er een grote kans dat de keten niet is doorbroken.

Neem gerust contact op om te checken of er in een specifieke situatie nog een tijdelijk contract kan worden gesloten, of dat al sprake is van een voltooide keten en een contract voor onbepaalde tijd.

Ben je werknemer en heb je hiermee te maken? Lees deze blog dan hier

Menu