Vaststellingsovereenkomst: 5 tips

11 juni 2020

Je wenst afscheid te nemen van een werknemer. Het liefst met een beëindigingsovereenkomst, oftewel een vaststellingsovereenkomst. In het kort: VSO. Dit kan alleen als de werknemer daar medewerking aan verleent. Is dat het geval? Let dan in ieder geval op de volgende 5 aandachtspunten:

5-tips-vso

1. Beëindigingsgrond in de vaststellingsovereenkomst

Er moet een reden voor de beëindiging in de VSO te staan. Denk daarbij aan een verschil van inzicht, bedrijfseconomische redenen, of meer dan 104 weken arbeidsongeschiktheid.

2. De arbeidsovereenkomst

Pak de arbeidsovereenkomst erbij. Want zo kun je nagaan of daar afspraken in zijn opgenomen die in de vaststellingsovereenkomst moeten worden afgewikkeld. Denk aan een studiekostenbeding, of non-concurrentiebeding. Vergeet je bepaalde aanspraken op te nemen in de VSO? Dan komen die potentieel te vervallen vanwege de finale kwijting!

3. Finale kwijting

Aan het einde van de VSO staat vaak een artikel over finale kwijting. Is dat zo, dan teken je ervoor dat alle afspraken in de VSO staan. Daardoor hebben partijen verder niets van elkaar te claimen. Zorg er daarom voor dat alles wat je nog moet afwikkelen rondom het dienstverband in de vaststellingsovereenkomst staat. En let ook op de zaken die nog wel moeten gelden na de einddatum. Bijvoorbeeld de post-contractuele bedingen en de boete daarop.

4. Formulering van de vaststellingsovereenkomst

Bij een check op de VSO door een jurist of advocaat weet je zeker dat het document correct is geformuleerd. En dat je niets vergeten bent. Het hangt bovendien van de formulering van de VSO af of een werknemer een WW-uitkering kan krijgen. Laat dus checken of de correcte tekstuele formaliteiten zijn opgenomen.

5. Bedenktermijn

Nadat er een akkoord is op de VSO heeft de werknemer nog 14 dagen bedenktijd. In die periode kan de werknemer de VSO schriftelijk – zonder dat daar een reden voor hoeft te worden gegeven – ontbinden. Wacht dus als werkgever met het doen van betalingen op grond van de afspraken uit de beëindigingsovereenkomst, zoals de beëindigingsvergoeding, tot na die 2 weken.


Dit zijn slechts een aantal aandachtspunten. Natuurlijk moet je ook goed nadenken over een beëindigingsvergoeding, de einddatum, een vrijstelling van werk, uitbetaling van verlofdagen, kwijtschelden van studiekosten, etc. Neem gerust contact op om te overleggen over de elementen en formulering van de VSO, En over een redelijk aanbod of voor de beste onderhandelstrategie.

Ben je werknemer? Lees hier de blogs die specifiek voor jou geschreven zijn.

Menu